mppu international

twitterfacebook

Notizie

Vera Luxova rid

Il ricordo di Josef Lux, nel 15° della sua scomparsa. Segretario nazionale del suo partito, deputato, Ministro dell’Agricoltura e vicepresidente del Consiglio, Lux per il suo ruolo nella vita politica della Repubblica Ceca è stato definito “uomo di  stato”, che ha cercato e intuito i segni dei tempi non per se o per il suo partito, ma per il suo Paese.

 

Havel a Lux – dva čeští polistopadoví státníci

V atmosféře oslav 25. výročí pádu komunismu a v den návštěvy papeže Františka v evropských institucích ve Štrasburku se v pražské poslanecké sněmovně uskutečnil seminář při příležitosti 15. výročí úmrtí Josefa Luxe, který jako mladý politik na začátku 90. let dokázal roztříštěnou stranu (ČSL) sjednotit a díky svým politickým postojům a činům je považován za státníka.

Lavice sálu, do nichž obvykle zasedají poslanci parlamentu, zaplnili v úterý 25. listopadu 2014 účastníci semináře nazvaného Josef Lux a česká politika, uspořádaného Evropskou akademií pro demokracii při příležitosti 15. výročí úmrtí tohoto významného polistopadového politika. Cílem bylo připomenout si nejen jeho životní postoje, ale také jeho roli v tehdejším politickém spektru a hovořit také o inspiracích, které můžeme i patnáct let od jeho odchodu zachytit ve veřejném prostoru.

Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiří Mihola, pro nějž Josef Lux byl a je vzorem, vyzdvihl jeho schopnost sjednocovat. Připomněl, že právě on ve straně prosadil orientaci na sociálně tržní hospodářství. Josefa Luxe označuje jako státníka, který hledal a vnímal znamení doby ne pro sebe nebo svou stranu, ale pro svou zemi.

Jan Kasal, bývalý poslanec a blízký spolupracovník Josefa Luxe, který seminář moderoval, označil Josefa Luxe za člověka, který jako jediný byl schopen na začátku 90. let rozloženou stranu sjednotit (tehdy měla cca 90 tisíc členů), protože dokázal překonat generační i názorové rozdíly.

Pavel Rybníček, bývalý náměstek Josefa Luxe na ministerstvu zemědělství, své vystoupení nečekaně uvedl poznámkou, že po II. vatikánském koncilu církev otevírá cestu ke svatosti všem. A připomněl také, jak nedávno papež František charakterizoval světce jako „člověka, který usiluje o dobro pro všechny“. Chtěl tím totiž vyjádřit, jak Josefa Luxe vnímal. Setkal se s ním až na ministerstvu a přiznal, že „člověk nepotřebuje hodně času, aby v druhého uvěřil“. Na konkrétních situacích také doložil, jak byl Josef náročný na sebe i na své kolegy.

V této souvislosti Jan Kasal připomněl odborný přínos Josefa Luxe v době transformace zemědělství, což bylo téma nedávné konference pořádané ministerstvem zemědělství.

Kardinál Miloslav Vlk, přítel Josefa Luxe, vyzdvihl určité charakteristiky jeho života, jako jsou služba a láska, naslouchání a dialog. Zdůraznil jeho koherentní životní styl – tj. že byl stále sám sebou doma i na veřejnosti – jako vzor pro politiky. Dále uvedl, že Josef Lux přijímal spiritualitu jednoty do svého nitra, v politice z ní vycházel a svědčil o tom, že principy evangelia jsou obecně platné principy pro politický život. Reprezentoval to, co je v katolické církvi zachyceno v encyklice Benedikta XVI. Láska v pravdě. Jeho život odrážel Solženicovovo motto „nežít se lží“, které v době komunistického režimu u nás reprezentoval především Václav Havel a Charta 77. Josef Lux věděl, že politický systém nemá bez duchovních hodnot perspektivu a současný politický vývoj mu dává zapravdu.

Manželka Věra měla o Josefovi Luxovi hovořit jako o otci rodiny. Začala tím, že se v mládí ve společenství svých vrstevníků setkali se spiritualitou Hnutí fokoláre a cítili přitažlivost k životu podle evangelia. Spiritualita Chiary Lubichové je připravila i na politickou angažovanost. Chiařin pohled na politiku a uplatňování bratrství v politice byly oporou pro vstup Josefa do politiky. Věra ho „darovala“ pro veřejný život a za svou úlohu považovala vytvářet mu zázemí. Za podstatné považovala fakt, že přes vzdálenost od domova společně začínali i končili den telefonátem. „Domov je jednou z hodnot nejvyšších…“ citovala Josefova slova z jednoho rozhovoru v tisku. „Život rodiny má přednost přede všemi jinými aktivitami. Kdo se rozhodne založit rodinu, bere na sebe za ni odpovědnost,“ ukončila svůj příspěvek. Oslovující byla přítomnost všech šesti dětí manželů Luxových, kterou účastníci ocenili dlouhým potleskem.

Jan Kasal ještě doplnil a zdůraznil slova Věry Luxové svědectvím, že Josef Lux vstoupil do politiky proto, aby proměnil svět kolem nás, proto se tak nasadil a mnohé pro politickou práci zapálil.

Historik Jaroslav Šebek upozornil na fakt, že daného dne se jakoby setkaly dvě události: seminář o Josefovi Luxovi a papežovy projevy ve Štrasburku. Oba muže, kteří se nikdy nesetkali, však virtuálně spojila snaha o vykreslení podstatných vizí pro budoucnost Evropy, které stojí na všeobecně platných hodnotách a na zájmu o osud jednotlivého člověka v jeho radostech, úzkostech a hledání naděje. Člověk, nikoli nějaký anonymní subjekt, by také měl být středem politického uvažování. Proto považuje za důležité vracet se k odkazu takových osobností jako je Josef Lux.

Bývalá europoslankyně Zuzana Roithová položila plénu otázku: „Co nám říká Josef dnes?“ Uvedla, že se nedostatečně připomíná jako zodpovědný člověk, který měl vize a byl architektem české politiky 90. let. A zmínila jeden detail platný i dnes, totiž po osobním setkání s Josefem Luxem zjistila, jak odlišný od reality byl tehdejší mediální obraz o něm. Proto vyzvala přítomné, aby šířili důležitou zprávu o tom, že existují dobří politici.

Nakonec se ujal slova bývalý premiér a předseda Senátu Petr Pithart. Považuje za velké štěstí, že jsme měli dva státníky – Václava Havla a Josefa Luxe, podle jeho mínění jediné české státníky po Listopadu. Hovořil o vzájemné důvěře mezi tak odlišnými osobnostmi. Za to, co je spojovalo, označil fakt, že oba nebyli jen politiky, ale skutečnými státníky, kteří nepřemýšleli o tom, co bude zítra, ale jejich úvahy se odvíjely v delším časovém horizontu. Přiznal, že politici i veřejnost často Josefovi Luxovi nerozuměli, jak se to stává, když mluví prorok. Vyzdvihl i předvídavost Josefa Luxe a jeho dar podat složitou myšlenku jednoduše. Spolu s Havlem cítil odpor k technologii moci, jevu v politice, který takto pojmenoval právě Josef Lux.

Na žádost jednoho účastníka udělil kardinál Vlk na závěr požehnání přítomným.

Vyvrcholením odpoledne, věnovaného Josefu Luxovi, byla mše svatá v zaplněném kostele sv. Josefa, jíž předsedal kardinál Miloslav Vlk.

condividi questo articolo

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna

Pubblicazioni

Disarmo

 co governance

17-20 GENNAIO 2019

Castel Gandolfo

Roma - Italia

Questo sito utilizza cookie tecnici, anche di terze parti, per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. Chiudendo questo banner, o continuando la navigazione, accetti le nostre modalità per l’uso dei cookie. Nella pagina dell’informativa estesa sono indicate le modalità per negare l’installazione di qualunque cookie.